Αναζήτηση

Εργασιακό στρες και η επίδραση του στην αστυνομία.

Ενημερώθηκε: 18 Ιουν 2020

Γκόλφη Ρουμπίνη

Στυλιανουδάκη Κατερίνα

Τι είναι το στρες?

Το στρες είναι ο τρόπος με τον οποίο το σώμα ανταποκρίνεται σε κάθε είδους απαίτηση ή απειλή. Μόλις το σώμα δεχτεί απειλή , φανταστική η πραγματική, οι άμυνες του σώματος αυτόματα ενεργοποιούν την διαδικασία που ονομάζεται ‘μάχη, πάγωμα ή φυγή’. Το σώμα αντιδρά σε αυτές τις αλλαγές με σωματικές, φυσικές και συναισθηματικές αντιδράσεις. Αυτή η αντίδραση άμυνας σε καταστάσεις απειλής (φανταστικής η πραγματικής) είναι μέρος της βιολογίας του ανθρωπινού είδους ώστε να προετοιμάσει το σώμα για την απειλή που πρόκειται να δεχτεί. Έτσι, το στρες είναι ένα φυσιολογικό κομμάτι της ζωής μας που μπορεί να προκληθεί από διάφορα ερεθίσματα κατά την διάρκεια της μέρας όπως: περιβάλλον, σκέψεις, εργασιακό περιβάλλον κλπ….(Harowitz, 1976)

Με βάση το The American Institute of stress, πολλές έρευνες υποστηρίζουν ότι το εργασιακό περιβάλλον είναι η κύρια πηγή άγχους για τους Αμερικανούς ενήλικες τα τελευταία δέκα χρόνια. Επίσης, αυξημένα επίπεδα εργασιακού στρες σχετίζονται με αυξημένα ποσοστά καρδιακής προσβολής , υπέρτασης και άλλων διαταραχών (Yurtkorub,2013).


Επιστημονικές έρευνες υποστηρίζουν ότι το άγχος και το στρες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους , συμβάλλοντας σε έναν ‘’ κύκλο βίας’’ που μπορεί να επιφέρει τραγικά αποτελέσματα. Όταν ένας άνθρωπος βρίσκεται υπό την πίεση