top of page

Όροι χρήσης

1. Αποδοχή των όρων χρήσης

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες της ομάδος του ePsychology.gr είναι δωρεάν. Η συμφωνία σας με τους όρους χρήσης των υπηρεσιών καθορίζονται σε αυτήν τη δήλωση. Η ιστοσελίδα του ePsychology.gr διατηρεί το δικαίωμα της τροποποίησης των όρων σε περίπτωση ανάγκης και γι’αυτό σας προτείνουμε να τους ελέγχετε σε σταθερή βάση. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τους όρους χρήσης, σας παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που παρέχουμε. Αυτοί οι όροι και διατάξεις καθορίζονται σύμφωνα με τον ηθικό και συμβουλευτικό κώδικα.

2. Σταλμένα email και οι απαντήσεις

Η διαδικτυακή παροχή συμβουλών μέσω του ePsy βρίσκεται σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον, το οποίο είναι αυστηρά απροκάλυπτο από θρησκείες, φυλή, εθνικότητα, πολιτική, σεξουαλικές ταυτότητες-προτιμήσεις και έχει το δικαίωμα να εκφράσει απόψεις που να μην είναι σύμφωνες σε μερικούς επισκέπτες της σελίδες, λόγω πεποιθήσεων. Έτσι λοιπόν, το ePsychology.gr δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε διαφωνία ή δυσαρέσκεια προκαλέσει. Το κάθε άτομο της ομάδας του ePsychology.gr εργάζεται σύμφωνα με το δικό του/της φυλετικό, εθνικό, θρησκευτικό, σεξουαλικών προτιμήσεων και κοινωνικής ταυτότητας υπόβαθρο. Έτσι λοιπόν, εάν δεν είστε ευχαριστημένοι με τις υπηρεσίες (εξαιτίας των παραπάνω) ενός μέλους της ομάδας του ePsy, μπορούμε να ζητήσουμε από κάποιον/α άλλο/η σύμβουλο να χειριστεί το email σας, χωρίς όμως να υποσχεθούμε την πλήρη ικανοποίηση σας. Οι διαδικτυακοί σύμβουλοι δεν είναι ιατρικοί επαγγελματίες, και κατά συνέπεια δεν μπορούμε να προσφέρουμε ιατρικές συμβουλές και γνωματεύσεις. Παρόλαυτα, μπορούμε να σας παρέχουμε στοιχεία ιατρών, με τους οποίους θα μπορούσατε να έρθετε σε επαφή. Επίσης, σε περίπτωση που οι διαδικτυακοί σύμβουλοι προσφέρουν ιατρικές συμβουλές ευρείας χρήσης, ή συμβουλές για σεξουαλικά ζητήματα, θα πρέπει να να αναζητήσετε συμπληρωματικές και εξειδικευμένες πληροφορίες από κάποιον ειδικό. Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η πολιτική του ePsychology.gr είναι να απαντά σε κάθε email, αλλά πάντα διατηρεί το δικαίωμα να αγνοήσει email που θεωρούντο ακατάλληλα, χυδαία ή παραβιάζουν τις αρχές μας.

3. Περιεχόμενο των συνδέσμων και άλλων εγγράφων

Το ePsychology.gr δεν είναι αρμόδιο για το περιεχόμενο των εγγράφων, των φυλλαδίων, των συνδέσμων, και άλλων χαρακτηριστικών που είναι επισυναπτόμενα σε αυτήν την ιστοσελίδα. Αυτά βρίσκονται εδώ μόνο ως περαιτέρω αναφορές στην περίπτωση που αισθάνεστε ότι χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των συνδέσμων και για ότι μπορεί να συμβεί κατά την επίσκεψη αυτών των ιστοσελίδων.

4. Χρόνος απάντησης των email

Ο κατά προσέγγιση χρόνος της απάντησης υπολογίζεται σε 3-10 μέρες, αλλά το ePsy του ePsychology.gr διατηρεί το δικαίωμα να καθυστερήσει μια απάντηση αν χρειαστεί.

5. Σκοπός δημοσίευσης και έρευνας

Το ePsychology.gr διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ηλεκτρονικό γράμμα που μας στέλνετε, με τις απαραίτητες τροποποιήσεις, όπως τα αλλαγμένα προσωπικά στοιχεία. ΕΑΝ ΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΕΛΗΣΕΤΕ Η ΕΠΙΣΤΟΛH ΣΑΣ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΊ ΣΤΗ ΣΕΛIΔΑ ΕΠΙΣΤΟΛΏΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΤΟ ΠΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΑΣ! Το ePsychology.gr διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιηθούν τα ηλεκτρονικά γράμματά σας, χωρίς προσωπικά στοιχεία για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς.

6. Παγκόσμια ζητήματα προστασίας διαδικτύου

Το ePsychology.gr δεν είναι υπεύθυνο και αρμόδιο για τις περιπτώσεις ιών, malware και άλλου ανεπιθύμητου περιεχόμενο που μπορεί να διαδοθεί μέσω του internet. Το ePsychology.gr χρησιμοποιεί την υπηρεσία του Gmail, που είναι και υπεύθυνο για την προστασία των email από τα παραπάνω, και σε καμία περίπτωση η σελίδα ePsychology.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί την προστασία του προσωπικού σας κινητού ή υπολογιστή. Τέλος, το ePsychology.gr δεν είναι αρμόδιο για τεχνικά προβλήματα που μπορούν να προκύψουν στο διαδίκτυο, την τυχαία απώλεια ή κατεύθυνση των email ή και ακόμα και για την παρείσφρηση κυβερνο-παραβατών, όπως χάκερ.

7. Οι Περιορισμοί του ePsy της σελίδας ePsychology.gr

Πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι το ePsy της σελίδας ePsychology.gr δεν είναι ικανό να προσφέρει παρέμβαση σε κρίση ή ψυχοθεραπεία. Η ομάδα μας δεν είναι αρμόδια για οποιαδήποτε απόφαση, δράση που μπορείτε να λάβετε ή αδράνεια συνεπεία της απάντησής μας στην επιστολή σας ή οποιασδήποτε άλλης επιστολής. Το ePsy της σελίδας ePsychology.gr μπορεί να παρέχει σε σας τις χρήσιμες διευθύνσεις επικοινωνίας, αλλά δεν είναι αρμόδιο για την περαιτέρω πορεία ανάπτυξής της ή την ποιότητα της παρεχόμενης βοήθειας μέσω της επαφής.

8. Όροι Χρήσης

Παρά την προσπάθεια του ePsy της σελίδας ePsychology.gr, ο χρήστης των υπηρεσιών μας πρέπει να γνωρίζει ότι χρησιμοποιεί την υπηρεσία μας με δική του ευθύνη. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα ικανοποιήσουμε τις προσδοκίες και τις ανάγκες σας, ούτε μπορούμε να σας δώσουμε όλη τη βοήθεια που χρειάζεστε. Παρά τις καλύτερες προσπάθειές μας, οι χρήστες πρέπει να είναι ενήμεροι πως μπορεί να απογοητευθούν και πως η βοήθειά μας, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να μην έχει καμία επιτυχία.
Με την αποδοχή αυτών των όρων χρήσης συμφωνείτε ότι:

 • Δέχεστε τους όρους σχετικά με την δεοντολογία της παροχής συμβουλών

 • Υπάρχει η περίπτωση η συμβουλή που θα λάβετε να μην είναι σε συμφωνία με τις θρησκευτικές, πολιτικές και άλλες πεποιθήσεις σας.

 • Συμφωνείτε ότι δεν θα λάβετε οποιεσδήποτε ιατρικές συμβουλές από τους συμβούλους μας.

 • Αναγνωρίζετε ότι το ePsy της σελίδας ePsychology.gr δεν μπορεί να είναι υπεύθυνο για όλες τις πληροφορίες στον διαδικτυακό του τόπο, και ότι δεν πρέπει να τις λαμβάνετε για δεδομένες.

 • Το ePsy της σελίδας ePsychology.gr δεν είναι αρμόδιο για τα ζητήματα ασφάλειας και τα τεχνικά προβλήματα που μπορούν να εμφανιστούν στο διαδίκτυο.

 • Γνωρίζετε τη διαφορά της βραχυπρόθεσμης παροχής συμβουλών μέσω υπολογιστή (και των περιορισμών που έχει) σε σύγκριση με την ψυχοθεραπεία ή άλλες θεραπείες που γίνονται πρόσωπο με πρόσωπο.

 • Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η υπηρεσία δεν προσφέρει κλινική αξιολόγηση ή γνωμάτευση ή θεραπεία.

 • Αντιλαμβάνεστε ότι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, η βοήθεια που θα λάβετε από το ePsy της σελίδας ePsychology.gr θα είναι για να σας κατευθύνει στον κατάλληλο ειδικό.

 • Με τη χρησιμοποίηση της υπηρεσίας μας δεν λαμβάνετε ψυχοθεραπεία ούτε είστε υπό την φροντίδα κάποιου ψυχολόγου.

 • Γνωρίζετε ότι το ePsy της σελίδας ePsychology.gr διατηρεί το δικαίωμα να καθυστερήσει μια απάντηση για όσο διάστημα απαιτείται.

 • Γνωρίζετε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία θα κρατούνται εμπιστευτικά, εκτός από περιπτώσεις όπου ο νόμος υποχρεώνει το αντίθετο. Τέτοιες περιπτώσεις είναι: η κακοποίηση ή παραμέληση παιδιών, η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, η παιδοφιλία, οι εγκληματικές πράξεις, η βία στο σπίτι καθώς η απειλή για τη ζωή ή την φυσική ακεραιότητα την δική σας ή κάποιου άλλου.

 • Δέχεστε ότι η επιστολή σας ενδέχεται να δημοσιευθεί στην σελίδα με τις «επιστολές αναγνωστών», εκτός αν διευκρινίζετε διαφορετικά και μπορεί χρησιμοποιηθεί για ερευνητικούς σκοπούς, με τις απαραίτητες τροποποιήσεις που θα προστατεύσουν την ανωνυμία σας.

Χρειαζόμαστε την στήριξη σας!

bottom of page